Українська академія друкарства
  • E-mail:kafedrapmc@gmail.сom
  • Телефон:(032)242-23-87

ОПП "Інженерна екологія і ресурсоощадні технології поліграфії "      Ecological engineering and resource-efficient technologies of printing